Fundació Viver de Bell-lloc

Som un grup d’entitats sense ànim de lucre que col·laborem amb organitzacions públiques i privades, i que, partint dels nostres valors de solidaritat, compromís i professionalitat, oferim una gran varietat de serveis: jardineria, planta ornamental, manipulats, manteniment i controls d’accessos, producció d’agricultura ecològica… Tots aquests serveis ens permeten donar feina a un centenar de persones amb capacitats diferents..

SERVEIS OFERTS

  • Jardineria, treballs forestals i viverisme

  • Serveis Industrials

  • Agricultura Ecològica

  • Avicultura Ecològica

  • Vigilància d’estacionament

  • Parc d’activitats agroecològiques

  • Lloguer d’espais