Ral SCCL

RAL SCCL és una cooperativa de serveis, sense ànim de lucre, que té com a finalitat oferir una eina d’integració laboral a persones amb discapacitat. Per aquest motiu RAL ha esdevingut un Centre Especial de Treball i una Agència de Col·locació per persones amb discapacitat.

SERVEIS OFERTS

  • Neteja

  • Auxiliars de producció i neteja industrial

  • Manteniment d’espais exteriors i jardineria

  • Administratiu

  • Transport

  • Distribució de materials (oficina i EPIS)

  • Construcció, restauració i manteniment d’edificis