Fundació Baix Montseny

És una entitat sense afany de lucre que afavoreix la millora de la qualitat de vida, la igualtat d’oportunitats i la inserció sociolaboral. Compta amb un Centre Especial de Treball creat amb l’objectiu principal de realitzar un treball productiu, creant llocs de treball per a persones amb discapacitat; gestiona un pis i dóna suport a l’autonomia a la pròpia llar, facilitant l’accés de la persona amb discapacitat a una vida més independent.

SERVEIS OFERTS

  • Jardineria

  • Forestal

  • Senyalització viària

  • Pintures exteriors i interiors

  • Neteja en espais públics i privats

  • Missatgeria i distribució